Política de cancel·lació

Si una vegada fet el pagament el participant no pogués assistir al CAMPUS, cal avisar amb un mínim de 15 dies d’antelació. En aquest cas la Institució Cultural Montagut reemborsarà el 100% de l’import abonat, si l’avís es fa amb 14 dies o menys d’antelació l’Associació Cultural Montagut reemborsarà el 75% de l’import restant l’altre 25% en concepte de reserva de plaça.